Phạm Hoàng Khôi Blog

Blog chia sẻ kiến thức bệnh và sinh lý nam

Entries from 2020-04-03 to 1 day

Chụp phóng sự cưới ở đâu đẹp?

Tại một số địa phương, phong tục trải giường chiếu còn cần cả phong bao lì xì để ở 4 góc giường và chính giữa giường, hoặc cho trẻ con ngồi lên giường cưới. Những nghi thức này có thể thay đổi theo từng chương trình phóng sự cưới là đẹp hơ…